15. – 16. 6. 2019
Renault – Kilpi INLINE24
MENUMENU

Propozice závodu


1. STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

Renault – Kilpi  INLINE 24  je Otevřené Mistrovství ČR v extrémním 24 hodin in-line maratonu dvojic, kterého se mohou účastnit i zahraniční závodníci. Cílem závodu je dosažení co možná největšího počtu ujetých okruhů (km) ve stanoveném limitu 24 hodin.

2. POŘADATEL

Závod pořádá SK K2 z. s., IČO: 22691600, sídlo: Palkovice 158, Palkovice pod křídly České asociace extrémních sportů (dále jen ČAES).

3. DATUM KONÁNÍ

15. – 16. června 2019

4. MÍSTO AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ

Autokemp u přehrady Olešná u Frýdku-Místku, prostor před restaurací U Toma, sobota 15. června 2019 od 7:00 do 10:00

5. MÍSTO STARTU

Přehrada Olešná u Frýdku-Místku, prostor před restaurací U Toma, sobota 15. června 2019, v 11:00 hod.

6. CÍL

Přehrada Olešná u Frýdku-Místku, prostor před restaurací U Toma, neděle 16. června 2019, v 11:00 hod

7. KATEGORIE

7a) Závodníci se zaregistrují do následujících kategorií:

SPORT DVOJICE – kategorie má statut otevřeného mistrovství ČR v extrémním 24 hodin inline maratonu
HOBBY DVOJICE

SPORT ČTVEŘICE
HOBBY ČTVEŘICE

JEDNOTLIVEC

7b) V bodě 7a) se uvedené kategorie dále dělí dle pohlaví na MUŽI, MIX, ŽENY.

7c) Všechny kategorie v bodu 7a, 7b obsahují členění dle věku, a to DO 35-TI LET, 35-50 LET, NAD 50 LET, kdy pro zařazení do věkové kategorie týmů rozhoduje věk, nebo věkový průměr všech závodníků v týmu k datu startu závodu (např. složení je 20let + 18let + 15let + 56let = věkový průměr 27 roků; spadají tak do věkové kategorie „DO 35 LET“. Věkové kategorie nebudou zvlášť dekorovány při vyhlášení!!

7d) VÝBĚR KATEGORIÍ JE DOBROVOLNÝ, kategorie SPORT je povinná pro ty týmy, ve kterých minimálně jeden z členů týmu používá nebo použil na bruslích kolečka o velikosti větší než 100 mm. Pokud se během závodu zjistí, že kterýkoliv z členů týmu v kategorii HOBBY použil nebo používá kolečka nad uvedený limit (např. 110 mm), pak tým nebude potrestán, ale bude automaticky přeřazen do kategorie SPORT.

8. VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL

Vyhlášení závodu začíná v neděli 16. června 2019 ve 13:00 hod., tedy 2 hodiny po ukončení závodu, pokud nebude pořadatelem závod zkrácen-viz Pravidla, bod 8.

Během slavnostního ceremoniálů jsou vyhlašováni:

8a) ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR, tedy první 3 týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT-DVOJICE bez rozdílu státní příslušnosti a pohlaví.

8b) MISTŘI ČR – tedy první 3 české týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT-DVOJICE bez rozdílu pohlaví. Českým týmem se rozumí tým, kde oba členové týmu jsou české státní příslušnosti.

8c) Vítězové jednotlivých kategorií bez věkového rozlišení, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie.

8d) Vyhlašují se a oceňují pouze všechny hlavní kategorie (SPORT/HOBBY DVOJICE – MUŽI/ŽENY/MIX, SPORT/HOBBY ČTVEŘICE – MUŽI/ŽENY/MIX, JEDNOTLIVCI MUŽI/ŽENY).

NEVYHLAŠUJÍ SE VĚKOVÉ KATEGORIE.

8e) Vyhlašuje se nejrychlejší kolo závodu muž a žena (nezapočítává se první okruh).

8f) Je povinností umístěných týmů zúčastnit se slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.

8g) Pořadatel si vyhrazuje právo nedekorovat kategorii v případě nižšího počtu týmů než 4.

9. UBYTOVÁNÍ

9a) Závodníci mají nárok na bezplatné ubytování v prostoru stanového kempu na vnitřní straně okruhu. AUTOKEMP na vnější straně okruhu je zpoplatněn dle aktuálního ceníku Autokempu Olešná. Rezervace či placení za ubytování v prostoru Autokempu, napojení přípojek energií pro karavany apod. řeší výhradně Autokemp Olešná a pořadatelé s tímto nemají nic společného.

9b) POŘADATEL NEZODPOVÍDÁ ZA VĚCI, které mají závodníci uloženy ve stanech, vozidlech apod. Stejně tak pořadatel nezodpovídá za mobily a jinou elektroniku, kterou si budou závodníci nabíjet (elektrické zásuvky jsou pouze na toaletách, ať už u Autokempu nebo na WC a sprchách pod Sportplexem).

9c) Pořadatel nezřizuje ani neprovozuje úschovnu zavazadel během závodu Renault – Kilpi INLINE24.

10. OBČERSTVENÍ

Během závodu je pro závodníky v rámci zaplaceného startovného zajištěna občerstvovací stanice – müsli, ovoce, banány, melouny, pitný režim a polévka zdarma, případně gastrozóna ve vnitřním prostoru okruhu.

11. REGISTRACE DO ZÁVODU, STARTOVNÉ

11a) Registrace do závodu probíhá výhradně přes registrační formulář na stránkách závodu www.inline24.cz a nebo v den závodu v akreditačním prostoru.

11b) Registrace do závodu, kromě možnosti se registrovat v den závodu, probíhá ve dvou vlnách:

Registrace v období  28. 2. 2019 až 31. 5. 2019 (první vlna s tričkem) stojí 790,- Kč za osobu. Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 15 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze. Lhůta pro zaplacení startovného může být ke konci uvedeného období zkrácena.

Registrace v období  1. 6. 2019 až 13. 6. 2019 (druhá vlna bez trička) stojí 790,- Kč za osobu. Lhůta pro zaplacení startovného v druhém období je přesně 3 dny. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze.

Registrace v den závodu stojí 850,- Kč A MŮŽE BÝT PROVEDENA NEJPOZDĚJI 2 HODINY PŘED ZÁVODEM tj. do soboty 15. 6. 2019 do 9 hodin

11c) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby (v seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO).

11d) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým.

11e) Po startu závodu není možné provést jakékoliv změny v registraci a není možný přesun z kategorie hobby do sportu a obráceně (výjimku tvoří přesun týmu pořadatelem a to z kategorie hobby do kategorie sport, v případě, že člen týmu hobby používá kolečka větší jak 100 mm – viz. 7d)

11f) V ceně startovného závodu Renault – Kilpi INLINE 24 je:

– poplatek za závod, tričko
– elektronické měření
– sociální zařízení
– sprchy v zázemí Sportplexu Autokempu
– občerstvení a pitný režim během celého závodu (müsli, ovoce, banány, melouny, pitný režim)
– zdarma prostor k ubytování ve vlastním stanu ve stanovém campu – vnitřní část okruhu

11g) Čipy, které obdrží závodní týmy, se vydávají oproti vratné záloze.

Vratná záloha za čipy je 300,- Kč. Každý člen týmu má svůj vlastní čip se jménem a číslem závodníka.

Celkem tedy  jednotlivec složí vratnou zálohu ve výši 1×300 Kč, dvoučlenný tým  2 x 300 Kč, čtyřčlenný tým 4 x 300 Kč.

11h) Pro zaplacení vratné zálohy za startovní čísla budou akceptovány pouze bankovky v hodnotě 100 Kč a 200 Kč! Bankovky vyšší hodnoty a mince budou odmítnuty!

12. ZMĚNY V REGISTRACI

12a) V termínu od 1. 5. 2019 do 9. 6. 2019 budou mít všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, možnost měnit složení svého týmu. Tyto změny budou prováděny samoobslužně pomocí speciálních formulářů na internetových stránkách závodu.
Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího nebo čtvrtého člena v týmu;

b) chci přidat třetího a čtvrtého člena do týmu a změnit tým na čtyřčlenný (vygeneruje se e-mail s požadavkem na doplatek startovného);

c) chci smazat třetího a čtvrtého člena z týmu a změnit tým na dvoučlenný;

d) chci přeřadit tým do jiné kategorie.

Všechny změny může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba. V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu registrace@inline.cz, stejně jako případné nestandardní situace. Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

V případě prodeje týmu (registrace v závodě) nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na registrace@inline.cz a po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu.

V TERMÍNU OD 9. 6. 2019 DO STARTU ZÁVODU JSOU VEŠKERÉ ZMĚNY V REGISTRACÍCH PROVEDENY POUZE PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200 Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci v den závodu hotově.