23. – 24. 6. 2018
Renault INLINE24
MENUMENU

Propozice závodu


1. STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

IN-LINE 24 je Otevřené Mistrovství ČR v extrémním 24 hodin in-line maratonu dvojic a čtveřic, kterého se mohou účastnit i zahraniční závodníci. Cílem závodu je dosažení co možná největšího počtu ujetých okruhů (km) ve stanoveném limitu 24 hodin.

 

2. POŘADATEL

Závod pořádá SK K2 o.s., IČO: 22691600, sídlo: Palkovice 158, Palkovice pod křídly České asociace extrémních sportů (dále jen ČAES).

 

3. DATUM KONÁNÍ

24. – 25.června 2017

 

4. MÍSTO AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ

Autokemp u přehrady Olešná u Frýdku-Místku, prostor před restaurací U Toma, sobota 24. června 2017

 

5. MÍSTO STARTU

přehrada Olešná u Frýdku-Místku, prostor před restaurací U Toma, sobota 24. června 2017, v 11:00 hod

 

6. CÍL

přehrada Olešná u Frýdku-Místku, prostor před restaurací U Toma, neděle 25. června 2017, v 11:00 hod

 

7. KATEGORIE

7a) Závodní týmy se zaregistruje do následujících kategorií:

SPORT DVOJICE – kategorie má statut otevřeného mistrovství ČR v extrémním 24 hodin inline maratonu

SPORT ČTVEŘICE – kategorie má statut otevřeného mistrovství ČR v extrémním 24 hodin inline maratonu)

HOBBY DVOJICE
HOBBY ČTVEŘICE

7b) V bodě 7a) se uvedené kategorie dále dělí dle pohlaví na MUŽI, ŽENY, MIX.

7c) Všechny kategorie v bodu 7a, 7b obsahují členění dle věku, a to DO 30-TI LET, 31-45 LET, 46 A VÍCE LET, kdy pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věkový průměr všech závodníků v týmu (např. složení je 20let + 18let + 15let + 56let = věkový průměr 27 roků; spadají tak do věkové kategorie „DO 30 LET“. Kategorie se však nevyhlašují.

7d) VÝBĚR KATEGORIÍ JE DOBROVOLNÝ, kategorie SPORT je povinná pro ty týmy, ve kterých minimálně jeden z členů týmu používá nebo použil na bruslích kolečka o velikosti větší než 100 mm. Pokud se během závodu zjistí, že kterýkoliv z členů týmu v kategorii HOBBY použil nebo používá kolečka nad uvedený limit (např. 110 mm), pak tým nebude potrestán, bude tým automaticky přeřazen do kategorie SPORT.

 

8. VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL

Vyhlášení závodu začíná v neděli 25. 6. 2017 ve 13:00 hod., tedy 2 hodiny po ukončení závodu, pokud nebude pořadatelem závod zkrácen (viz Pravidla, bod 8).

Během slavnostního ceremoniálů jsou vyhlašováni:

8a) ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR, tedy první 3 týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT-DVOJICE a SPORT – ČTVEŘICE a to bez rozdílu státní příslušnosti a pohlaví.

8b) MISTŘI ČR – tedy první 3 české týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT-DVOJICE a SPORT-ČTVEŘICE a to bez rozdílu pohlaví. Českým týmem se rozumí tým, kde všichni členové týmu jsou české státní příslušnosti.

8c) Vítězové jednotlivých kategorií bez věkového rozlišení, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie.

8d) Vyhlašují se a oceňují pouze všechny hlavní kategorie (SPORT/HOBBY DVOJICE I ČTVEŘICE – MUŽI/ŽENY/MIX).

NEVYHLAŠUJÍ SE VĚKOVÉ KATEGORIE.

8e) Vyhlašuje se také nejrychlejší kolo závodu pro muže a ženu.

8f) Je povinností umístěných týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.

 

9. UBYTOVÁNÍ

9a) Závodníci mají nárok na bezplatné ubytování v prostoru stanového kempu na vnitřní straně okruhu. AUTOKEMP na vnější straně okruhu je zpoplatněn dle aktuálního ceníku Autokempu Olešná. Rezervace či placení za ubytování v prostoru Autokempu, napojení přípojek energií pro karavany apod. řeší výhradně Autokemp Olešná a pořadatelé s tímto nemají nic společného.

9b) POŘADATEL NEZODPOVÍDÁ ZA VĚCI, které mají závodníci uloženy ve stanech, vozidlech apod. Stejně tak pořadatel nezodpovídá za mobily a jinou elektroniku, kterou si budou závodníci nabíjet (elektrické zásuvky jsou pouze na toaletách, ať už u Autokempu nebo na WC a sprchách pod Sportplexem).

9c) Pořadatel nezřizuje ani neprovozuje úschovnu zavazadel během závodu INLINE 24.

 

10. OBČERSTVENÍ

Během závodu je pro závodníky v rámci zaplaceného startovného zajištěna občerstvovací stanice – müsli, ovoce, banány, melouny, pitný režim a polévka zdarma, případně gastrozóna ve vnitřním prostoru okruhu.

11. REGISTRACE DO ZÁVODU, STARTOVNÉ

11a) Registrace do závodu probíhá výhradně přes registrační formulář na stránkách závodu www.inline24.cz a nebo v den závodu v akreditačním prostoru.

11b) Registrace do závodu, kromě možnosti se registrovat v den závodu, probíhá ve dvou vlnách:

Registrace v období 1. 3. 2017 až 31. 5. 2017 (první vlna s tričkem) stojí 650,- Kč za osobu. Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 15 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze. Lhůta pro zaplacení startovného může být ke konci uvedeného období zkrácena.

Registrace v období 1. 6. 2017 až 11. 6. 2017 (druhá vlna bez trička) stojí 750,- Kč za osobu. Lhůta pro zaplacení startovného v druhém období je přesně 3 dny. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze.

Registrace v den závodu stojí 850,- Kč A MŮŽE BÝT PROVEDENA NEJPOZDĚJI 2 HODINY PŘED ZÁVODEM tj. do soboty 24. 6. 2017 do 9 hodin.

11c) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby s rodným číslem kapitána týmu (v seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO).

11d) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým.
11e) Po startu závodu není možné provést jakékoliv změny v registraci a není možný přesun z kategorie hobby do sportu a obráceně. (výjimku tvoří přesun týmu pořadatelem a to z kategorie hobby do kategorie sport, v případě, že člen týmu hobby používá kolečka větší jak 100 mm – viz. 7d)

11f) V ceně startovného závodu INLINE 24 je:

– poplatek za závod, tričko
– elektronické měření
– sociální zařízení
– sprchy v zázemí Sportplexu
– občerstvení a pitný režim během celého závodu (müsli, ovoce, banány, melouny, pitný režim)
– zdarma prostor k ubytování ve vlastním stanu ve stanovém campu – vnitřní část okruhu
– polévka zdarma

11g) Startovní čísla a čipy, které obdrží závodní týmy, se vydávají oproti vratné záloze.

Vratná záloha za jedno startovní číslo je 200,- Kč, kdy každý závodník obdrží 1 ks startovního čísla.

Vratná záloha za čipy je 100,- Kč. Každý člen týmu má své vlastní čipy se jménem a číslem týmu.

Celkem tedy dvoučlenný tým složí vratnou zálohu ve výši 2 x 200,- Kč + 2 x 100,- Kč (celkem 600 Kč)
Čtyřčlenný tým pak 4 x 200,- Kč + 4 x 100,- Kč. (celkem 1 200 Kč)

11h) Pro zaplacení vratné zálohy za startovní čísla budou akceptovány pouze bankovky v hodnotě 100,- Kč a 200,- Kč! Bankovky vyšší hodnoty a mince budou odmítnuty!

 

12.ZMĚNY V REGISTRACI

12a) V termínu od 1. 5. 2017 do 11. 6. 2017 budou mít všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, možnost měnit složení svého týmu. Tyto změny budou prováděny samoobslužně pomocí speciálních formulářů na internetových stránkách závodu.
Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího nebo čtvrtého člena v týmu;

b) chci přidat třetího a čtvrtého člena do týmu a změnit tým na čtyřčlenný (vygeneruje se e-mail s požadavkem na doplatek startovného);

c) chci smazat třetího a čtvrtého člena z týmu a změnit tým na dvoučlenný;

d) chci přeřadit tým do jiné kategorie.

Všechny změny může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu registrace@inline.cz, stejně jako případné nestandardní situace. Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

V případě prodeje týmu (registrace v závodě) nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na registrace@inline24.cz a po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu.

V TERMÍNU OD 11. 6. 2017 DO STARTU ZÁVODU JSOU VEŠKERÉ ZMĚNY V REGISTRACÍCH PROVEDENY POUZE PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200 Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově. (V té době probíhá finální příprava startu závodu. Jsou generována startovní čísla, tiskne se dokumentace, karty, účastnické listy, balí se tašky pro závodníky, identifikační pásky, čipy apod.)
Kapitáni týmů tak mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.