PROPOZICE ZÁVODU EMOS INLINE 24 - 2015

1) STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

EMOS IN-LINE 24 je Otevřené Mistrovství ČR v extrémním 24 hodin in-line maratonu dvojic, kterého se mohou účastnit i zahraniční závodníci.

1a) EMOS INLINE 24 je 24 hodinový vytrvalostní maraton na inline bruslích, který se koná na 4 500 m dlouhém okruhu kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku a je určen nejen pro inline bruslaře, ale především pro aktivní veřejnost, která si chce zkusit, co dokáže a chce zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto vytrvalostního závodu.

1b) Termín závodu je stanoven na 20. 6. – 21. 6. 2015. Start závodu je v sobotu v 11:00 hod., závod je ukončen po uplynutí 24 hodin, tj. v neděli v 11:00 hod., kdy bude vypnuta časová brána.

1c) Cílem závodu je dosažení co možná největšího počtu ujetých okruhů (km) ve stanoveném limitu 24 hodin.

1d) Okruh kolem přehrady Olešná bude během konání akce uzavřen výhradně pro účely závodu. Trasa závodu je vytýčena speciálním značením. Návštěvníci a doprovod mají přístup pouze do depa závodu a odpočinkových zón, podél trati nesmí překročit značení a vstupovat na trať.

1e) Po uplynutí stanoveného limitu bude do výsledků počítán pouze poslední platný průjezd měřícím zařízením (tzn. poslední uzavřené kolo).

1f) Průjezdy měřícím zařízením jsou zaznamenávány pomocí čipu/tagu. Závodník průjezdem měřícím zařízením uzavírá ujeté kolo a započne kolo nové, které v případě předání štafety může dokončit jiný člen týmu.

1g) Prostor pro předání štafety probíhá ve vyhrazeném prostoru v depu závodu, který je zřetelně vyznačen. Čas závodníka „na trati“, strávený v depu nebo v předávací zóně se započítává do času kola (např. závodník se občerství, řeší technické závady, zdržení parťáka, zdržení při předávce apod.).

1h) Před samotným startem závodu je vyhlášeno pořadatelem zaváděcí kolo, kterého se mohou účastnit všichni akreditovaní závodníci. Toto kolo není měřeno, je určeno pro seznámení se s tratí závodu a jako slavnostní zahájení závodu. Po dokončení tohoto kola musí v prostoru startu závodu zůstat pouze závodník, který vyjede po odstartování závodu na trať a který se musí řídit pokyny pro start. Zaváděcí kolo uzavírá průjezd pořadatelského skútru, který zaváděcí kolo uzavře po projetí všech závodníků.

1i) Start závodu probíhá tak, že si závodník položí brusle na vnější stranu okruhu a sám se postaví na vnitřní stranu okruhu. Po startovním výstřelu přeběhne vozovku (trať závodu) a snaží se co nejrychleji si obout brusle. Ten kdo má brusle obuté a je připraven, vyráží na trať závodu. Tento způsob je zvolen hlavně z bezpečnostního hlediska, protože startovní rovinka má mírné klesání a je zakončena 90o zatáčkou, ve které hrozí v případě hromadného startu vysoká pravděpodobnost kolize mezi závodníky, pády a zranění závodníků. 


2) KATEGORIE

2a) Závodní týmy se musí zaregistrovat do jedné z následujících kategorií:

SPORT DVOJICE
(TATO KATEGORIE MÁ STATUT OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR V EXTRÉMNÍM 24 HODIN INLINE MARATONU)

SPORT ČTVEŘICE
(TATO KATEGORIE MÁ STATUT OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR V EXTRÉMNÍM 24 HODIN INLINE MARATONU)

HOBBY DVOJICE
HOBBY ČTVEŘICE

2b) V bodě 2a) se uvedené kategorie dále dělí dle pohlaví na MUŽI, ŽENY, MIX.

2c) Všechny kategorie v bodu 2a, 2b obsahují členění dle věku, a to DO 30-TI LET, 31-45 LET, 46 A VÍCE LET, kdy pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věkový průměr všech závodníků v týmu (např. složení je 20let + 18let + 15let + 56let = věkový průměr 27 roků; spadají tak do věkové kategorie „DO 30 LET“.

2d) VÝBĚR KATEGORIÍ JE DOBROVOLNÝ, nicméně kategorie SPORT je povinná pro registrované sportovce v klubech a svazech vedenými pod ČUS jako je Adventure Race, MTB, Cyklistika, Triatlon, Orientační Běh, Atletika, Gymnastika, Plavání, Hokej, Fotbal, Ragby, Florbal, Házená, Košíková, Veslovaní, Kulturistika a jiné.

2e) Kategorie SPORT je povinná také pro ty týmy, ve kterých minimálně jeden z členů týmu používá nebo použil na bruslích kolečka o velikosti větší než 100mm. Pokud se během závodu zjistí, že kterýkoliv z členů týmu v kategorii HOBBY použil nebo používá kolečka nad uvedený limit (např. 110mm), pak tým nebude potrestán, bude pouze automaticky přeřazen do kategorie SPORT.3) VYHLAŠOVÁNÍ

Vyhlášení závodu začíná v neděli 21. 6. 2015 ve 13:00 hod., tedy 2 hodiny po ukončení závodu.
Během slavnostního ceremoniálů jsou vyhlašováni:

3a) ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR, tedy první 3 týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT-DVOJICE a SPORT - ČTVEŘICE a to bez rozdílu státní příslušnosti a pohlaví.

3b) MISTŘI ČR - tedy první 3 české týmy v absolutním pořadí kategorie SPORT-DVOJICE a SPORT-ČTVEŘICE a to bez rozdílu pohlaví. Českým týmem se rozumí tým, kde všichni členové jednoho týmu jsou české státní příslušnosti. 

3c) Vítězové jednotlivých kategorií bez věkového rozlišení...tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie.

3d) Vyhlašují se a oceňují pouze všechny hlavní kategorie (SPORT/HOBBY DVOJICE I ČTVEŘICE – MUŽI/ŽENY/MIX). NEVYHLAŠUJÍ SE VĚKOVÉ KATEGORIE. Pro věkové kategorie jsou během vyhlášení připraveny speciální diplomy (cca každý sedmý závodník jde na bednu, vyhlašuje se 108 lidí - 108 lidí dostane medaile).

3e) Vyhlašuje se zvláštní individuální cena za nejrychlejší kolo závodu pro muže a ženu.


4) REGISTRACE DO ZÁVODU, STARTOVNÉ, POPLATKY

4a) Registrace do závodu probíhá výhradně přes registrační formulář na stránkách závodu www.inline24.cz a nebo v den závodu v akreditačním centru.

4b) Registrace do závodu, kromě možnosti se registrovat v den závodu, probíhá ve dvou vlnách:

Registrace v období 21. 3. 2015 až 31. 5. 2015 (první vlna s tričkem) stojí 590,- Kč za osobu. Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 15 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze. Lhůta pro zaplacení startovného může být ke konci uvedeného období zkrácena.

Registrace v období 1. 6. 2015 až 12. 6. 2015 (druhá vlna bez trička) stojí 690,- Kč za osobu. Lhůta pro zaplacení startovného v druhém období je přesně 3 dny. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze.

Registrace v den závodu stojí 790,- Kč A MŮŽE BÝT PROVEDENA NEJPOZDĚJI 2 HODINY PŘED ZÁVODEM tj. do soboty 20. 6. 2015 do 9 hodin.

4c) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby s rodným číslem kapitána týmu (v seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO).

4d) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým.

4e) V termínu od 1. 4. 2015 do 12. 6. 2015 budou mít všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, možnost měnit složení svého týmu. Tyto změny budou prováděny samoobslužně pomocí speciálních formulářů na internetových stránkách závodu.
Jedná se o změny typu:

a) chci změnit druhého, třetího nebo čtvrtého člena v týmu;

b) chci přidat třetího a čtvrtého člena do týmu a změnit tým na čtyřčlenný (vygeneruje se e-mail s požadavkem na doplatek startovného);

c) chci smazat třetího a čtvrtého člena z týmu a změnit tým na dvoučlenný;

d) chci přeřadit tým do jiné kategorie.

Všechny změny může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., stejně jako případné nestandardní situace.

V případě prodeje týmu (registrace v závodě) nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu.

V TERMÍNU OD 12. 6. 2015 DO STARTU ZÁVODU JSOU VEŠKERÉ ZMĚNY V REGISTRACÍCH PROVEDENY POUZE PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200 Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově. (Zdůvodnění je prosté. Od 12. 6. 2015 probíhá finální příprava startu závodu. Jsou generována startovní čísla, tiskne se dokumentace, karty, účastnické listy, balí se tašky pro závodníky, identifikační pásky, čipy apod.)
Kapitáni týmů tak mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

4f) Po startu závodu není možné provést jakékoliv změny v registraci a není možný přesun z kategorie hobby do sportu a obráceně. (výjimku tvoří přesun týmu pořadatelem a to z kategorie hobby do kategorie sport, v případě, že člen týmu hobby používá kolečka větší jak 100 mm – viz. 2e)

4g) V ceně startovného závodu EMOS INLINE 24 je:

- poplatek za závod, tričko
- elektronické měření
- sociální zařízení
- sprchy v zázemí Sportplexu
- občerstvení a pitný režim během celého závodu (müsli, ovoce, banány, melouny, pitný režim)
- zdarma prostor k ubytování ve vlastním stanu ve stanovém campu - vnitřní část okruhu
- polévka zdarma

4h) Startovní čísla a čipy, které obdrží závodní týmy, se vydávají oproti vratné záloze.

Vratná záloha za jedno startovní číslo je 200,- Kč, kdy každý závodník obdrží 1 ks startovního čísla. 

Vratná záloha za jeden čip je 100,- Kč. Každý člen týmu má svůj vlastní čip se jménem a číslem týmu.

Celkem tedy dvoučlenný tým složí vratnou zálohu ve výši 2 x 200,- Kč + 2 x 100,- Kč
Čtyřčlenný tým pak 4 x 200,- Kč + 4 x 100,- Kč.

4i) Pro zaplacení vratné zálohy za startovní čísla budou akceptovány pouze bankovky v hodnotě 100,- Kč a 200,- Kč! Bankovky vyšší hodnoty a mince budou odmítnuty!
 

5) UBYTOVÁNÍ

5a) Závodníci mají nárok na bezplatné ubytování v prostoru stanového kempu na vnitřní straně okruhu. AUTOKEMP na vnější straně okruhu je zpoplatněn dle aktuálního ceníku Autokempu Olešná. Rezervace či placení za ubytování v prostoru Autokempu, napojení přípojek energií pro karavany apod. řeší výhradně Autokemp Olešná a pořadatelé s tímto nemají nic společného.

5b) POŘADATEL NEZODPOVÍDÁ ZA VĚCI, které mají závodníci uloženy ve stanech, vozidlech apod. Stejně tak pořadatel nezodpovídá za mobily a jinou elektroniku, kterou si budou závodníci nabíjet (elektrické zásuvky jsou pouze na toaletách, ať už u Autokempu nebo na WC a sprchách pod Sportplexem).

5c) Pořadatel nezřizuje ani neprovozuje úschovnu zavazadel během závodu EMOS INLINE 24.

5d) V prostoru štábu budou k dispozici průběžné i finální výsledky. Závodníci a doprovod si tak mohou na připravených počítačích zkontrolovat, jaké má jejich tým časy na kolo, počty ujetých kol, ztráty apod. Tyto výsledky si může rovněž prohlížet na výsledkové listině na www.inline24.cz. Výsledky na internetu mohou mít časové zpoždění (cca do 3 – 5 minut) z důvodu prodlevy při přenosu dat. V prostoru depa bude umístěno zobrazovací zařízení, které bude promítat v reálném čase průjezdy měřícím zařízením.